Likovne in energijske recenzije

Energijska recenzija Yuri Yatsko

doktor fizike, psiholog in mojster za dvig mentalnih sposobnosti iz Rusije

Yuri Yatsko

Čar Urškinih slik je, da PONUJAJO NOVE DIMNEZIJE, ČISTE ENERGIJE, KI POSPEŠUJEJO RAST ČLOVEKA, NAPREDEK. Gledano z njenega stališča – ona preko teh sliko transformira svoj svet. Njene slike so neke vrste vrata v zanimiv in čudovit svet, ki je en del našega sveta. S stališča običajnega človeka je vprašanje, ali sprejema ali ne sprejema ta tip energij, ta del sveta, ki je za večino sveta še neznanaka, in ali dovolimo, da postanejo del našega sveta. Če tega ne želiš, se pač zapreš. Saj je podobno tudi pri hrani – nekateri jedo to, drugi drugo hrano, z vsako vneseš vase vse, kar ta hrana prinaša.

In vedno prihajajo tudi nove energije.

Sun of art - Energijske slike

Mi samo dovolimo, do to postane del našega sveta, našega življenja, tako, kot so številni portali, s katerimi sem se obdal v poslovnih prostorih, del mojega sveta. Meni so vse te energije vsakdanje, čeprav nikoli banalne. Ljudje se stalno spreminjamo, tudi jaz, in v različnih obdobjih se me dotakne različno iz portalov. Nikoli pa ne gre za posesivnost. Če je kdo živčen, nervozen, se lahko denimo zgodi, da je informacija v kakšnem portalu, ki ga pač vidi, preveč živa, čuti, da ga stiska. In po drugi strani, v moji pisarni, kjer imam največji Urškin portal, je vedno le vprašanje časa, da se ga obiskovalci zavedo in začne pomagati pri rasti, napredku. Občudujejo to energijo in si želijo, da bi bila ves čas ob njih. Je pa to vedno proces, kot je tudi komunikcaija z energijo, tudi to je proces.

Cenim, da je Urška v to stopila kot v naravni proces in dopustila organsko rast, vstopanje v nove dimenzije. Zelo všeč mi je, kako napreduje, kako raste, in njena rast se izraža preko njenih slik, to je vzajemni proces: slike ji pomagajo rasti, ona napreduje skupaj z njimi! Seveda je v človeku vedno skušnjava, da bi se ustavil in na varnem užival v rezultatih. A pri Urški najbolj občudujem to, da ne stoji, vedno gre naprej.

_____________________________________

Slike umetnosti so zanimivo področje. Gotovo ste opazili, da ljudje pridejo k slikam in le-te pri njih povzročijo določene reakcije. Nato pridejo k podobnim ali skoraj identičnim slikam in ne občutijo ničesar. Za kaj gre? Energija slik! Seveda tukaj gre za nekaj več, kot za energije, ki ji poznamo.

Vzemimo npr. znano sliko avantgardista Kazimirja Maljeviča »Črni kvadrat«. Zelo enostavna oblika, vsak bi znal narisati črni kvadrat v desetih minutah. Vendar ta slika je vredna več milijonov dolarjev. Zakaj ravno ta slika povzroča takšno reakcijo?

To privlačnost ustvari umetnik, slikar, s tem ko preko fizičnega bitja izrazi svojo dušo. Ko duša umetnika komunicira z zunanjim svetom preko slik, te postanejo prava umetnost. Urškine slike so primer tega, ko ob njih najdemo komunikacijo s svojo dušo, vesoljem, duhom… Seveda njene slike so različne, ob enih slikah reagirajo eni ljudje, ob drugih drugi. Zakaj?Tukaj gre za proces resonance. Vsak človek ima svoj nabor pozitivnih in negativnih lastnosti. Šibkosti, ki so prirojene ali privzgojene, začnejo ob gledanju slik v njih vibrirati, bodisi negativno ali pozitivno. Ljudje začutijo sliko, ki jih privlači in je zanimiva. Pred kratkim sem videl zanimivo razstavo, slike so bile zelo podobne Urškinim. Ustavil sem se in jih opazoval. Tudi te slike so povzročile neko resonanco, vendar je bila drugačna. Ugotovil sem, da se je umetnik trudil nekaj podobnega ustvariti, vendar na razumskem nivoju. V tem primeru je bila resonanca na nivoju razuma.

Slike Urške pa odpirajo vrata v naše duše. Žal sodobna civilizacija vedno bolj izgublja stik z naravo in ta stik je čedalje bolj osiromašen. Energij, ki so prisotne v naravi, je ogromno, neskončna količina, ampak ljudje smo postali slepi, ne zaznavamo in ne čutimo jih več. Predvsem zato potrebujemo nekaj močnejšega, izrazitejšega, kar povzroča močno resonanco in vsaj za nekaj časa zbudi naša občutja, da ločimo svoje lastnosti z lastnostmi svoje duše. In prav to sporočajo Urškine slike. Njene slike odpirajo vrata k naši duši. Upam, da bo vsak našel svoj kontakt, svojo dušo v teh slikah.

Znanost in umetnost skupaj podpirata celostno zdravje v ordinaciji Dr. Yuri Yatska.

Likovna recenzija Anamarija Stibilj Šajn

univ. dipl. umet. zgod.

Anamarija Stibilj Šajn

Urška Lan kreativno zaznamuje in sooblikuje svet slikarstva. V ta enigmatični svet umetnosti pa ni vstopila zaradi likovnega izražanja samega…

V njenih delih so likovne prvine podrejene višjemu cilju. V njem se povezujeta likovna teorija in filozofija. Avtorica je želela ustvariti slike z energijo.

Svet slikarstva nas nagovarja s pomočjo vizualnih efektov. Nedvomno so barve tiste, ki nas najprej prevzamejo. Barve so žive, harmonično uglašene, v nekaterih kompozicijskih rešitvah pa popeljane v pomenljive barvne konfrontacije. Že »a priori« prinašajo posebno razpoloženjskost. In vendar nas v njene slike ne povlečejo barve, ampak sporočilo. Barva ni ključ do sporočila. Sporočilo je rezultat avtoričine kvalifikacije za poseben tok energije, ki nas nagovarja skozi njena dela.

Današnjemu »klasičnemu« slikarstvu, ki se je znašlo v morju multimedialnosti, mnogi očitajo statičnost. Likovni zapisi Urške Lan, čeprav ujeti na slikovno polje, niso statični. So pulzirajoče podobe, živi likovni organizmi, ki »dihajo« z gledalcem, če se jim ta prepusti.

Slike Urške Lan so torej žive in za vsakega »gledalca« drugačne. Spreminjajo se, odvisno od gledalčeve pripravljenosti videnja, doživljanja in sprejemanja. Slike so namreč višja frekvenca, ki hoče steči skozi nas. Kako nas bo prevzela in obogatila pa je odvisno od naših pričakovanj.

Sun of art - Energijske slike

Večina slik nima klasične oblike. Slikovna polja so najpogosteje artikulirana v krog. Tako jim že sama konstelacija daje občutek odprtosti. Življenje slik pa je tako intenzivno, tako močno, da ga ne more in noče omejevati niti slikovni rob. Energija slike seže čez to bariero, čez to navidezno končnost, postane podaljšek slikovne ravnine, se seli v prostor, v gledalca in ga napolnjuje.

Likovna zgodba, ki jo slika Urška Lan, se ne konča pri vizualnih vrednostih. Videno je le pomagalo, ki gledalca popelje v novo dimenzijo. Prevzame ga in odpelje tok njegovih misli. Gledalec odpluje v nov svet, v kozmična prostranstva. Ob vzpostavitvi pristnega in popolnega odnosa s sliko samo, začuti njihove revitalizacijske učinke, njihovo »svetlobo«, moč in energijo.

Ustvarjalna prizadevanja Urške Lan so enkratna, avtohtona. V zgodovini umetnosti sicer poznamo kar nekaj umetnostnih smeri, ki so si za svojo prvenstveno nalogo zadale ustvarjanje vidnih iluzij, npr. De Stijlovska geometrijska abstrakcija, teoretski suprematizem, konstruktivizem, op art, optično-kinetična umetnost, gledalca pa so puščale na nivoju vidnega in prividnega. Slike Urške Lan pa ponujajo mnogo več…

To so slike, ki združujejo tri pomembne slikarske prvine: energijo, ki sliki daje življenje in sporočilnost, prostor, ki se odpira na vse strani ter barve, ki imajo svojo izjemno sporočilno vrednost. Z njimi avtorica snuje skladne, ubrane in celovite likovne zapise. In vendar to še zdaleč niso le forme lepega. To so estetska doživetja, ki sežejo onstran.

Vasilij Kandinsky je zapisal: »So resnične umetnine, z avtonomno vsebino, ki izžareva ustvarjalčevega duha«, stvaritve, ki črpajo svojo moč in eksistenco »iz umetnika«. Slike Urške Lan imajo avtonomno vsebino, imajo sporočilo, ki jim ga daje umetnica sama. V ustvarjalni ekstazi vodi energijo iz »neskončnosti« na samo slikovno polje. Pri tem je zahtevna do sebe! Vzpostaviti mora namreč notranje pogoje, ki ji omogočijo vstop v sam ustvarjalni akt. Le tako lahko postaja prevodnik, posrednik, nekakšna cev, skozi katero potuje energija, ki se v obliki koncentrata »materializira« na slikovni površini. Slike so rezultat njenega drugačnega pogleda na svet, njenega drugačnega življenjskega stila. Zato za temi slikami biva svojstvena filozofija, v njih pa se pretaka zdravilna moč, nova vera, novo upanje…

Urška Lan ne slika, temveč preko barv in linij posreduje lastne posebne zaznave in stanja, svojo filozofijo, svojo vero. Podarja jo drugim. Njene slike imajo svoj(stven) pomen in učinkovitost.

Predajmo se magičnosti njihove aluzivne in iluzivne moči ter se prepustimo njihovemu energetskemu naboju.
Ozko in strogo likovno gledano mora slika imeti energijo. Brez nje nima življenja in sporočila, nima moči. Moč umetnine pa ni v tesni povezavi z empiričnimi značilnostmi predmetnega sveta, ni v spogledovanju z njegovimi prepoznavnimi podobami in njihovim mimetičnim odslikovanjem, temveč v njeni notranji izrazni moči in v njenem energetskem naboju.

Urška Lan pa si ne prizadeva ustvariti le likovne energije slike… Življenje njenih slik ne ostaja le na nivoju likovnega.
Njene nepredmetne, abstraktne slike premorejo mnogo več.

Povlečeni v globino likovnega »vrtinca« postanemo del njih, predvsem pa iz njih zajemamo moč in energijo.

Energijska recenzija Jože Žmavc

dipl. ing. elektrotehnike ljubitelj slik Sun of art, Radovljica 2009

Jože Žmavc

Sun of art - Energijske slike

Urška je naravna transformatorka. Doslej običajno menja z novim običajnim, ker toliko časa vztraja na poti preobrazbe, da se ta zgodi po naravni formuli. Ponuja celostno podporo osebnostni in poslovni rasti.

Je prava umetnica izpopolnjenega življenja, ki obstoječemu stalno dodaja nova in nova obzorja človekove biti in tako pomaga sebi in drugim pri izpolnjevanju lastnih hotenj in hrepenenj. Človeku energijsko pomaga, da razvije svoje potenciale: najde svoj smisel, postane bolj miren in zadovoljen, lažje komunicira in je bolj razumljen, je čustveno in psihično bolj stabilen, ne glede na intenzivnost težav s katerimi se srečuje.

V krhkem telescu Urške Lan prebiva izjemna moč, odločnost, vedoželjnost in pripravljenost za izpolnitev naloge, zaradi katere je tu.

Izjemen čustveni potencial povezuje z naravno logiko, usmerjenim in natančnim opazovanjem ter s posebnimi sposobnostmi, ki ji pomagajo odkrivati nove potenciale in priložnosti v ljudeh. Urška je človek, ki resnično živi vsak trenutek polno življenje in je VZORNICA ZA PREOBRAZBO IN OSEBNOSTNO RAST.

Skozi svojo preobrazbo je razvila odličen UVID področij, ki se jih manj zavedamo. Pomaga nam priti do naših lastnih virov, ki nam sicer ostajajo skriti in izven našega dosega. Ob podpori njenih čudovitih energijskih slik pa imamo izjemno priložnost za profesionalno in osebnostno rast. So kot ojačevalec lastnega truda in polirka za lastnosti, ki bi jih že zdavnaj odvrgli, če bi vedeli kako.

Energijska recenzija Shri Devdutt Maharaj

Kaka, astrolog in verski voditelj iz Indije, Mumbai 2010

Shri Devdutt Maharaj

Urška je navdahnjena in nadarjena umetnica. BLAGOSLOVLJENA JE S SPOSOBNOSTJO USTVARJANJA BOŽANSKIH SLIK, KI RASTEJO IZ NJENE PREDANOSTI IN DUHOVNE MOČI BLAGOSTANJA.

Vsaka slika ima drug pomen in je namenjena različnim odtenkom dobrega počutja. Blagodejno in dobrodejno delujejo tudi proti depresiji, duševnim motnjam, agresivnemu vedenju …Potopljeni v njene slike se počutimo pomlajeni, prežeti s pozitivno energijo, pravzaprav kar blaženi. Ko Urška slika, jo podpira prav posebna duhovna energija, ki jo zajame tudi v svoja dela. Ustvarja jih s posvečenim namenom – zagotoviti lastnikom blagostanje in uteho.«

Sun of art - Energijske slike