Svetloba in zdravje iz narave na delovno mesto, Sensa, oktober, 2022