Ko ste izpostavljeni slikam, vas podporne vibracije energijskega polja slike pričnejo nagovarjati. Hitrost in intenzivnost procesa notranjega doživljanja delovanja energijske slike je odvisno od tega, koliko jim seveda vi to sami dovolite. Tako kot povsod, je tudi tu vse v odnosu. Lepši odnos, ki ga imate do slike in energij, ki jo podpirajo, bo